Efter beslutet om skuldsanering

Ekonomisk bedömning för skuldsanering

En ekonomisk bedömning för skuldsanering syftar till att analysera den sökandes finansiella ställning, inkomster och skuldsituation oavsett om det gäller ett företag eller en privatperson för att fastställa lämpliga åtgärder för skuldhantering.

Bedömningen

Bedömningen av genomförbarheten av skuldsanering innebär en noggrann analys av om den

Gata utanför bank

föreslagna betalningsplanen och ekonomiska åtgärderna är realistiska och möjliga att genomföra för antingen ett företag eller en privatperson.

Initialt beslut och betalningsvägledning

Betalningsvägledningen efter skuldsanering innebär att upprätta en betalningsplan och riktlinjer för företag eller privatpersoner att följa enligt domstolens beslut.

Framsteg med skuldsanering

Framsteg med skuldsanering kan innebära regelbundna betalningar enligt den fastställda planen samt rapportering av den ekonomiska utvecklingen och förbättringar för företag eller privatpersoner under processen.